Umowa pożyczki pcc

Umowa pożyczki pcc

Umowa pożyczki ulega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku stanowi 2% kwoty pożyczki. Ale istnieją pożyczki, które są zwolnione z tego podatku. Które?

Umowa pożyczki podlega podatkowi.

Podatek od pożyczkiPodatek od umowy pożyczki ciąży na pożyczkobiorcy. Może być on pobierany przez płatnika. Jeśli nie, osoba musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Tym samym, w ciągu 14 dni należy wpłacić należny podatek. Deklaracje PCC-3 udostępnia każdy urząd skarbowy. Znajdziemy je też na stronie www.gofin.pl. Wysokość podatku stanowi 2% wartości pożyczki.

Osoby zwolnione z podatku PCC.

Podatku PCC nie zapłacą osoby z I grupy podatkowej. Obejmuje ona najbliższą rodzinę. Do tej grupy należy m.in. małżonek i rodzeństwo. Wówczas państwo zmniejsza im koszty darowizny. Nie tylko przez niską stawkę podatku. Ale także poprzez wysoką kwotę wolną od podatku.

Inaczej sprawa ma się, gdy pożyczka przekracza limit 9637 zł. A także jest udzielana dalszym członkom rodzinnym. Mowa o małżonku, rodzeństwie rodziców czy siostrzeńcach. Wtedy członkom nie przysługują żadne zwolnienia. Zarówno od podatku, jak i od darowizn. Podatek z tytułu darowizn jest wyższy niż w grupie 1. Niższa jest natomiast kwota wolna od podatku.

Podatek PCC może być w wysokości 20%.

Brak zapłaty podatku od umowy pożyczki nie popłaca. Wówczas stawka PCC od umowy może wynieść nawet 20%. Taki podatek uiszczą też osoby, które otrzymały powyżej 9637 zł.  Ale nie potwierdziły środków, które uzyskały. Na rachunek bankowy, jak i przekazem pocztowym.