Wzór umowy pożyczki

Umowa pożyczki wzór

Niezależnie od jakiej firmy trudniącej się pożyczaniem pieniędzy  skorzystamy zawsze musimy udokumentować taką transakcję. Dowodem tego typu operacji jest pisemna umowa pożyczki. Musi ona być jednak sporządzona w odpowiedni sposób. Zaczynając od najważniejszych punktów umowa musi jasno określać strony, czyli zaznaczyć kto bierze udział w danej transakcji i jaką rolę pełni. W naszym przypadku zawarta zostanie między pożyczkodawcą (czyli tym, kto udziela pożyczki) oraz pożyczkobiorcą (czyli osobą potrzebującą pożyczki).

Umowa pożyczki pieniędzy – niezbędne dane

Potrzebne dane z dowodu osobistego jasno określą naszą osobę, imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego. Instytucja pozabankowa, musi podać jej pełną nazwę, adres oraz numery takie jak NIP, KRS i REGON. Umowa zawiera definicje pojęć które, pojawiają się w dokumencie, są  one szczegółowo i przejrzyście opisane. Kolejny punkt  to ,, przedmiot umowy i czas trwania umowy” zawiera kwotę pożyczki oraz ustalony pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą czas jej spłaty. W zależności od ustalonego terminu oraz kwoty termin ten może się znacznie różnić.

Dalsza część umowy powinna rozwijać ustalenia z poprzedniego punktu. Definiowany jest dokładny czas trwania umowy tj. dzień, miesiąc i rok w którym została ona sporządzona (najczęściej jest to dzień uruchomienia pożyczki) oraz określany czas jej zakończenia, czyli dzień zwrotu pożyczki. Za dzień zawarci umowy obu stron uznaje się dzień przekazania kwoty pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Umowa pożyczki musi jasno precyzować ile zapłacimy za pożyczenie pieniędzy. W dokumencie są szczegółowo opisane wszystkie opłaty naliczane w związku z pożyczką, czyli odsetki, prowizja, ewentualne ubezpieczenie, opłata przygotowawcza lub operacyjna itp. Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki na czas, można dokonać przedłużenia terminu spłaty. Pożyczkodawca z którym podpisujemy umowę również umożliwia skorzystanie z takiej usługi, co jest zaznaczone w umowie oraz określone zostają zasady takiego przedłużenia.

Dodatkowe informacje w umowie pożyczki

Umowa zawiera informacje o okresie na jaki można przedłużyć pożyczkę oraz kosztach takiego działania. W dokumencie umowy znajduje  się też informacja o ilości możliwych przedłużeń.  Warunkiem zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej, uprzednim warunkiem jest utworzenie przez pożyczkobiorcę profilu klienta na stronie internetowej i podpisanie przez pożyczkobiorcę aktywnego profilu klienta. Wszelkie czynności oraz wymagania są opisane na sporządzonym dokumencie. Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi podać prawdziwe dane, ponieważ może prowadzić to do odpowiedzialności cywilnej. W umowie zawarte są także warunki weryfikacji klienta, mianowicie należy wpłacić jednorazowo określoną kwotę. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę. Pożyczkobiorca po zawarciu umowy zobowiązany jest na podstawie ustawy nr.4 odesłać drogą pocztową lub elektroniczną własnoręcznie sporządzony podpis. Umowa zawiera także opisane punkty wypowiedzenia umowy, oraz reklamację i pozasądowe rozstrzygniecie sporów. Na dole dokumentu widnieją miejsca na podpis dla pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy. Kolejne strony umowy zawierają załączniki opisujące wszelkie koszty spłacenia, jak i nieterminowej spłaty gotówki.

Przykładowe wzory umów:

Wzór umowy pożyczki

Wzór umowy pożyczki